studieaanbod

Doorstroomfinaliteit

Klaar voor de 2de graad? Dan is het tijd om te kiezen. In de doorstroomfinaliteit bieden we volgende richtingen aan:

 

Natuurwetenschappen (NW)

Je hebt interesse voor de wetenschappen en ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen.

 

Latijn (LAT)

Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijn en de Romeinse cultuur. Je wilt teksten in het Latijn ontdekken en houdt ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

 

Humane wetenschappen (HW) of Maatschappij- & Welzijnswetenschappen (MaWeW)?

Het gaat in beide gevallen over theoretische studierichtingen waar de accenten liggen op onder andere het gedrag van de mens, actualiteit en de wereld van kunst en cultuur.

Het verschil ligt echter in de algemene vorming. Waar je voor de talen Engels en Frans in humane wetenschappen een verdiepend leerplan verwerkt, is dit een basisleerplan binnen de maatschappij- en welzijnswetenschappen. Dit geldt ook voor het vak geschiedenis. Voor de richtingspecifieke vakken filosofie en sociologie & psychologie krijg je in de richting maatschappij- en welzijnswetenschappen meer lesuren de tijd om die leerplannen te behalen.

D-finaliteit LAT NW HW MaWeW
  3de 4de 3de 4de 3de 4de 3de 4de
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
artistieke vorming   1   1   1   1
biologie 1 1 2 2        
chemie 1 1 2 2        
Duits   1   2        
Engels 2 2 2 2 2 2 2 2
filosofie         1 2 2 2
Frans 4 4 4 4 4 4 3 3
fysica 2 1 3 2        
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 1 1
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
ICT 1 1 1 1 1 1 1 1
kunstbeschouwing         1 1 1 1
Latijn 5 5            
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
maatschappelijk engagement         1 1 1 1
mens en samenleving 1   1   1   1  
natuurwetenschappen         3 3 2 3
Nederlands 4 4 5* 4 5* 4 5* 4
sociologie en psychologie         3 3 5 5
wiskunde 5 5 5 5 4 4 4 4
totaal lessenpakket 33 33 32 32 33 33 33 33
* waarvan 1 uur vaardig Nederlands
Terug
loading...